Van buiten is het schoolgebouw als alle andere scholen, maar wie binnen komt ziet een warm
en kleurrijk interieur en een rustige werkomgeving voor kinderen.
Aan de muren hangen kunstwerken die tijdens workshops door de leerlingen zijn gemaakt.

De school is een openbare school en wordt bezocht door meer dan 200 leerlingen.
Er is ruimte en aandacht voor verschillende religies en culturen.
Onze normen en waarden zijn gebaseerd op de kernbegrippen Veiligheid, Verantwoordelijkheid
en Vertrouwen. Om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen, kijken we naar wat
een kind hiervoor nodig heeft en differentiëren daarom binnen de groep het onderwijsaanbod.
Alles is gestructureerd en voorspelbaar voor kinderen.

Op de Valkenhorst hebben we aandacht voor “brede talentontwikkeling”.  
Naast aandacht voor de kernvakken is er ook ruimte voor de ontwikkeling van andere talenten.
Er wordt veel aandacht besteed aan sport, techniek ,cultuur en excursies.
De leerlingen beleven hieraan veel plezier en dat maakt naar school gaan extra leuk.

Foto/Nieuws uit de groepen

Kalender

No events to display.